4 ข้อคิดเตือนสติ ถ้าคุณอ่านแล้วจะรู้สึกว่าชีวิตมีค่ามากๆ

ทำบุญ

4 ข้อคิดเตือนสติ ถ้าคุณอ่านแล้วจะรู้สึกว่าชีวิตมีค่ามากๆ

วันนี้เรามีข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตมาฝากทุกๆคนกันค่ะ ข้อแรก. ให้อภัยอดีต ปล่อยวางในชีวิตอย่างหนึ่งที่เราความทำให้ได้ก็คือ ปล่อยวางเรื่องราวในอดีตลงเสียบ้าง การให้อภัย ทั้งคนอื่น และตัวเราเอง หากเรามองเห็นได้ว่า เหตุการณ์นั้นเป็นสิ่งที่ผ่านเลยไปแล้ว ไม่อาจหวนกลับมาแก้ไขได้อีก ข้อสอง. หยุดกังวลเรื่องอนาคต เราไม่สามารถรู้ได้ว่า เราจะมีชีวิตต่อไปได้ยาวนานแค่ไหน เมื่อมองเห็นว่า ชีวิตของเราไม่แน่นอน การทำวันนี้ให้ดีที่สุด และกลับมามีความสุขอยู่กับปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่ดีกว่า

Read More