อนุโมทนารับบุญ กฐินสามัคคี2564 ถวายพระอรหันต์ 24 รูป 25 วัด ทั่วประเทศ ยอดรวม 79,532,219 บ าท

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ อนุโมทนารับบุญร่วมกันค่ะ ถวายกฐินสามัคคี2564 ถวายพระอรหันต์ 24 รูป 25 วัด ทั่วประเทศ ยอดกฐินรวม 79,532,219 บ าท  สาธุ สาธุ สาธุ …

อนุโมทนารับบุญ กฐินสามัคคี2564 ถวายพระอรหันต์ 24 รูป 25 วัด ทั่วประเทศ ยอดรวม 79,532,219 บ าท อ่านต่อ