2 แม่เฒ่าผู้สู้ชีวิ ต ไปตั้งเพิ งพักอาศัยเป็นบ้านในพื้นที่ของรั ฐ มีชวิตอยู่กินกันไปตามสภ าพ

ทำบุญ

2 แม่เฒ่าผู้สู้ชีวิ ต ไปตั้งเพิ งพักอาศัยเป็นบ้านในพื้นที่ของรั ฐ มีชวิตอยู่กินกันไปตามสภ าพ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ วันนี้เรามีเรื่องราวชีวิตสุ ดน่าสงส ๅรมาฝากกันค่ะ สำหรับเรื่องราวนี้ไปกันที่ จ.สุพรรณ

Read More