10 ข้อคิดเตือนสติ เตรียมตัวให้พร้อมอย่าประมาท

ทำบุญ

เขียนไว้ดีมาก เตรียมตัวให้พร้อมก่อนแก่ อย่าประมาทกับชีวิต

ปัจจุบัน มนุษย์เรามีอายุเฉลี่ยแค่ 72 ปี ถ้าคุณอายุ 50 ปีแล้ว ก็จะมีชีวิตอีก 22 ปี เวลาผ่านไปเร็วมาก เพราะฉะนั้นอย่าปร ะ ม า ท จงเตรียมตัวให้พร้อมก่อน ข้อ1 รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพราะชีวิตหลังเลข

Read More