โคราชอ่ วม น้ำทะลั กเข้าเมือง ทรัพย์สิน-สัตว์เลี้ยงจ มน้ำหม ด ล่าสุดรถบัสต กถนนจมครึ่งคัน

เรื่องเล่า

โคราชอ่ วม น้ำทะลั กเข้าเมือง ทรัพย์สิน-สัตว์เลี้ยงจ มน้ำหม ด ล่าสุดรถบัสต กถนนจมครึ่งคัน

วันนี้ (28 กันยายน 2564) สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครราชสีมา ยังน่าเป็นห่วงหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขต อ.เมืองนครราชสีมา เส้น 205 ถนนสุรนารายณ์  ไปทาง ต.โคกสูง -ลำเชิงไกร อ.เมืองนครราชสีมา มุ่งหน้าไปยัง อ.โนนไทย พบว่า น้ำไหลหลากท่วมผิวจราจร ยาวเกือบ

Read More