โครงการ ถนนกินได้ ปลูกผักริมทาง หมู่บ้านละ 1 กิโลเมตร

เกษตรน่ารู้

โครงการ ถนนกินได้ ปลูกผักริมทาง หมู่บ้านละ 1 กิโลเมตร

สวัสดีครับวันนี้อยากจะชวนเพื่อนๆมาดูโครงการ “ถนนกินได้ ” ของเทศบาล ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี นับเป็นโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) หรือ “กองทุนสุขภาพตำบล” ที่ประสบผลสำเร็จโครงการหนึ่ง วิธีเริ่มโครงการก็ง่ายๆเลยคือคือ การชักชวนให้ทุกหมู่บ้านในตำบลมาช่วยกัน “ปลูกผัก”แต่ไม่ได้ปลูกธรรมดาๆ เพราะโครงการฯ จะให้แต่ละหมู่บ้าน “เลือกเส้นทาง” สำหรับใช้พื้นที่ริมทางปลูกผัก หมู่บ้านละ

Read More