แก้ปัญหาภัยแล้งด้วยระบบน้ำหมุนเวียน

เกษตรน่ารู้

แก้ปัญหาภัยแล้งด้วยระบบน้ำหมุนเวียน

น้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำเกษตร สำหรับประเทศไทยเราเอง มีความต้องการใช้น้ำ 120,000-150,000 ล้าน ลบ.ม. ต่อปีเลยทีเดียว ขณะที่แหล่งเก็บน้ำของประเทศไทยเรานั้นมีความจุเพียงแค่ 80,000 ล้าน ลบ.ม. เก็บน้ำได้จริงเพียง 40,000 ล้าน ลบ.ม. และมีแนวโน้มจะลดลงในทุกๆปีเลยทีเดียว วันนี้เรามาหาทางออกกันต้องบอกว่าทางรอดจากภัยแล้งอย่างยั่งยืน คือ การทำ “ระบบน้ำหมุนเวียน”

Read More