เ พ า ะเห็ดไว้กินเองบนขอนไม้ ทำง่ายเก็บได้ทั้งปี

ทำบุญ

เ พ า ะเห็ดไว้กินเองบนขอนไม้ ทำง่ายเก็บได้ทั้งปี

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ เห็ดเป็นอาหารอีกหนึ่งอ ย่ างที่หล า ยๆคนชอบทานและบ

Read More