“เห็ดโผล่” สร้างร-า-ย-ไ-ด้-เป็บกอบเป็นกำ

ทำบุญ

“เห็ดโผล่” สร้างร-า-ย-ไ-ด้-เป็นกอบเป็นกำ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ จ า กการที่ในช่วงนี้ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เกิดฝนตกชุกในช่วงต้นฤดูฝนสร้างร-า-ย-ได้เป็นกอบเป็นกำให้กับชาวบ้านที่อำเภอดอยสะเก็ด

Read More