เด็ กชาย ชั้น ม.1 อยู่โด ดเดี่ ยวในบ้านเช่าผุพั ง

ทำบุญ

เด็ กชาย ชั้น ม.1 อยู่โด ดเดี่ ยวในบ้านเช่าผุพั ง

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ เปิดเรื่องราวชีวิ ตของ “น้องไชย า” หรือ

Read More