Thursday, 21 September 2023

Search: เด็กหญิงวัย-14-เรียนดีแต่

เด็กหญิงวัย 14 เรียนดีแต่ย า กจน อยู่กระท่อมผุพั ง ไร้ไฟฟ้า-ห้องน้ำ ข าดเรียนบ่อยเพราะเรียนออนไลน์ ความฝันเป็นครูดูเลือนลาง

05 Sep 2021
เปิดเรื่องราวชีวิตของ “น้องกุล” หรือ เด็กหญิงกุลจิรา กระแสเทพ อายุ 14 ปี นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา เป็นเด็กขยันตั้งใจเรียน มีผลการเรียนเกรด 3 กว่ามาตลอด แต่มีปัญหาครอบครัวย า กจน ยิ่งช่วงนี้ที่ทางโรงเรียนเปลี่ยนมาสอนออนไลน์จึงเป็นปัญหาใหญ่ เพราะทั้งบ้านมีโทรศัพท์มือถือเก่าๆ หน้าจอแต กอยู่เพียง 1 เครื่องเท่านั้u เวลาครูสอนน้องกุลจึงมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง แถมที่บ้านไม่มีไฟ