เจียดเวลาอ่ าน 3 นาที เป็นปริญญาชีวิต (มีที่ดินพันไร่..ก็นอนได้แค่ 8 เมตร)

ทำบุญ

เจียดเวลาอ่ าน 3 นาที เป็นปริญญาชีวิต (มีที่ดินพันไร่..ก็นอนได้แค่ 8 เมตร)

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ ศึกษาเอาไว้ เป็น ปริญญาชีวิต อย่ าไปกังวลว่า…ถ้าคุณจากไป

Read More