เขียนไว้ดีมาก เตรียมตัวให้พร้อมก่อนแก่ อย่าประมาทกับชีวิต

ทำบุญ

เขียนไว้ดีมาก เตรียมตัวให้พร้อมก่อนแก่ อย่าประมาทกับชีวิต

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ ปัจจุบัน มนุษย์เรามีอายุเฉลี่ยแค่ 72 ปี ถ้าคุณอายุ

Read More
ทำบุญ

เขียนไว้ดีมาก เตรียมตัวให้พร้อมก่อนแก่ อย่าประมาทกับชีวิต

ปัจจุบัน มนุษย์เรามีอายุเฉลี่ยแค่ 72 ปี ถ้าคุณอายุ 50 ปีแล้ว ก็จะมีชีวิตอีก 22 ปี เวลาผ่านไปเร็วมาก เพราะฉะนั้นอย่าปร ะ ม า ท จงเตรียมตัวให้พร้อมก่อน ข้อ1 รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพราะชีวิตหลังเลข

Read More