เกรท วอลล์ มอเตอร์ มอบเงินทุน 1 ล้านบ าท ข้าว 1 แสนกล่อง ก้าวผ่าน วิก ฤ ติไปด้วยกัน

ทำบุญ

เกรท วอลล์ มอเตอร์ มอบเงินทุน 1 ล้านบ าท ข้าว 1 แสนกล่อง ก้าวผ่าน วิก ฤ ติไปด้วยกัน

ขอบคุณคนไทยไม่ทิ้ งกัน GWM : GO WITH ME, GO TOGETHER รวมหัวใจพร้อมก้าวผ่านทุกวิกฤติไปด้วยกัน เกรท วอลล์ มอเตอร์ สนับสนุนมอบเงินทุน จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่เครือข่ายอาสาสมัคร Food For

Read More