อย่าตัดสินคนอื่น เพียงเพราะไม่รู้จักเค้าดีพอ

ทำบุญ

อย่ าตั ดสินคนอื่น เพียงเพราะไม่รู้จักเค้าดีพอ

คนบางคน ตัดสินว่าเราเป็นยังไง จากแค่ สิ่งที่เค้าเห็นเพียงน้อยนิดคนบางคน พูดจาให้ร้ ายเรา จากแค่ สิ่งที่เค้าได้ยินมา คนบางคน คิดว่าเราต้องเป็นคนแบบนี้ๆ จากสิ่งที่เค้า รู้มาเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไร ”ความจริง” ก็คือ ความจริงไม่ต้องกลัวอะไรเลย ไม่ว่าใคร จะพูดถึงคุณแบบไหนก็ตาม ถ้าคุณ ไม่ได้เป็นแบบที่เค้าพูดก็ไม่ต้องเก็บคำพูดพวกนี้มาใส่ใจเลยแม้แต่น้อย

Read More