อย่าจ่ายเงินซื้อศั ต รู เริ่มเพราะอยากช่วย สุดท้ายความ ซ ว ย จะมาเยือน

ข้อคิด

อย่าจ่ายเงินซื้อศั ต รู เริ่มเพราะอยากช่วย สุดท้ายความ ซ ว ย จะมาเยือน

ข้อที่ 1 ให้เงินคนอื่นยืม เท่ากับจ่ายเงินซื้อ ศั ต รู อย่าเอะอะก็อยากยืมเงินใครๆ และอย่าอะไรๆก็ให้เงินเขายืมความ สู ญ เ สี ย หลังจากให้เงินคนอื่นยืมไม่ใช่เ งิ น แต่เป็นมิตรภาพ จุดเริ่มต้นเพราะคุณอยากช่วย แต่สุดท้ายความ

Read More