อนุโมทนาบุญ! ผู้ใจบุญถวายรองเท้า จำนวน 700 คู่ ให้แก่พระบนดอยทั่วประเทศ

ทำบุญ

อนุโมทนาบุญ! ผู้ใจบุญถวายรองเท้า จำนวน 700 คู่ ให้แก่พระบนดอยทั่วประเทศ

อนุโมทนาบุญ! ผู้ใจบุญถวายรองเท้า จำนวน 700 คู่ ให้แก่พระบนดอยต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 319 รูป เพื่อเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวเขา  อนุโมทนาทุ กๆท่าน กุศลนี้เกิดอานิสงค์แล้ว เป็นปีที่ 3 ถวายรองเท้า จำนวน 700 คู่ แก่พระธรรมจาริก

Read More