หม ดหนทาง!หนูน้อยยอดกตัญญู แชทขอข้าวสาร ในเพจ หลังครอบครัวประส บอุบัติเหตุ พ่อทำง านไม่ได้

ช่วยเหลือสังคม

หม ดหนทาง!หนูน้อยยอดกตัญญู แชทขอข้าวสาร ในเพจ หลังครอบครัวประส บอุบัติเหตุ พ่อทำง านไม่ได้

หนูน้อยยอดกตัญญูแชทขอข้าวสาร จากเพจ มาพยุงเลี้ยงดูครอบครัว  ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบยังบ้านเลขที่ 169/ก หมู่ที่ 5 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง หลังทราบว่าที่บ้านหลังดังกล่าวได้มีเด็กหญิงยอดกตัญญูได้ส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปยังเพจ โดยขอข้าวสารอาหารแห้งเนื่องจากพ่อผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประส บ อุบัติเหตุ จ นไม่สามารถทำง านได้ ก่อนที่จะได้รับการประสานให้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น โดยเมื่อเดินทางไปถึงพบเด็กหญิงเอมวิกา โพธิ์ทอง

Read More