หมา จ ร 200 ชีวิตบนเกาะสีชัง กำลังอดอยาก ดูแลเพียงคนเดียวกว่า 10 ปี

ช่วยเหลือสังคม

หมา จ ร 200 ชีวิตบนเกาะสีชัง กำลังอดอยาก ดูแลเพียงคนเดียวกว่า 10 ปี

หมา จ ร 200 ชีวิตบนเกาะสีชัง กำลังอดอยาก จากการสถานการณ์การแพ ร่ระบ าด  ไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวที่ได้รับความลำบ าก แต่ความลำบ ากนั้นก็ลามไปถึงชีวิตอื่นๆ ด้วย เช่น ที่เกาะสีชัง มีผู้ใจบุญรับหน้าที่ดูแลสุนัขจ ร ทั้งให้ข้าว ทำหมั้น

Read More