หมอริท ฝากให้คิด

เรื่องเล่า

หมอริท ฝากให้คิด

หลังจากที่ “โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” สามารถทำภารกิจว่ายข้ามโขง รวมระยะทางราว 15 กิโลเมตร เพื่อรับบริจ าคสมทบทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว นำไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน โดยสามารถระดมทุนไปได้ 62 ล้านบ าท (ข้อมูล ณ เวลา 07.00

Read More