หนุ่มย ากจ น ไม่มีแม้ที่จะอยู่ เรียน กศน. แต่เขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์เอง และทำใช้เองได้

ทำบุญ

หนุ่มย ากจ น ไม่มีแม้ที่จะอยู่ เรียน กศน. แต่เขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์เอง และทำใช้เองได้

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ แห่กันแชร์เป็นอย่ างมากเมื่อได้ฟังเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเกิดมาในครอบครัวที่ย ากจ นต้องมาก รี

Read More