สาธุ ฝรั่งหนุ่มเลื่อมใสศรัทธา ในหลวงตาชื่น จอดรถถวายน้ำ ก่อนท่านลูบศีรษะพร้อมเคาะหัวให้เป็นมงคล

ทำบุญ

สาธุ ฝรั่งหนุ่มเลื่อมใสศรัทธา ในหลวงตาชื่น จอดรถถวายน้ำ ก่อนท่านลูบศีรษะพร้อมเคาะหัวให้เป็นมงคล

พลังแห่งศรัทธา หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฒิโท ไม่ว่าจะผ่านเส้นทางไหนก็จะมีญาติโยม ออกมาคอยกราบไหว้ไม่ข าดสาย วันที่ 15 ธ.ค. 63 เพจ บิ๊กเกรียน ได้ออกมาเผยภาพของ หลวงตาชื่น หรือ หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฒิโท กับชายชาวต่างชาติร ายหนึ่งซึ่งเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ลงจ

Read More