สาธุบุญ “เจ๊นก อาหารตามสั่งน้ำใจงามให้คนพิก า ร คนไ ร้บ้านกินฟรี…

ข้อคิดช่วยเหลือสังคม

สาธุบุญ “เจ๊นก อาหารตามสั่งน้ำใจงามให้คนพิก า ร คนไ ร้บ้านกินฟรี…

สวัสดีครับวันนี้แอดมินมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการทำบุญช่วยเหลือคนยากไร้ วันนี้จะพาไปรู้จักร้าน “เจ๊นก กะเพรายี่เดียว” ซึ่งเปิดร้านข ายอาหารตามสั่งราคาเอื้ออาทร แถมน้ำใจงามให้คนยากจน คนไ ร้บ้านกินฟรี เผยลูกชายเปิดร้านให้ ตั้งกฎให้ช่วยเหลือคนอื่น “ยามสุข” เราจะไม่รู้เลยว่าใครที่รักเราจริง เพราะเรามีเงินมีทอง ทุ กคนก็จะเข้ามาหาเรา พูดจาเอาอกเอาใจ ก็เพราะเขาหวังผลประโยชน์จากเรา “ยามทุ กข์”

Read More