สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

เกษตรน่ารู้

วิธีฝึก 8 อย่าง จะได้ไม่ “ทุกข์”

1 ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้ หมายความว่า จงเป็นคนตัวเล็ก อย่าเป็นคนตัวใหญ่ จงเป็นคนธรรมดา อย่าเป็นคนสำคัญ เวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา อย่าไปให้ความสำคัญกับตัวเองมากไป 2 ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม หมายความว่า การสะสมอะไรสักอย่างนั้นเป็นภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระยกเว้นความดี นอกนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อย 3 ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆ หมายความว่า อย่าไปจริงจังกับความสมบูรณ์แบบ เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง

Read More