ร่วมอนุโมทนาบุญ แอน สิเรียม สร้างวัดให้กับพระพุทธศาสนา

เกษตรน่ารู้

ร่วมอนุโมทนาบุญ แอน สิเรียม สร้างวัดให้กับพระพุทธศาสนา

สตรีสร้าง อาราม มีมานาน  ตั้งแต่ครั้ง พุทธกาล บันทึกไว้ บุญถึงพร้อม ไม่ว่าเพศ หญิงหรือชาย ก็สามารถกระทำได้ อย่างเท่าเทียม แอนสิเรียม ภักดี ดำรงฤทธิ์ ด้วยดวงจิต ศรัทธา ที่เต็มเปี่ยม สร้างวัดไว้ เสบียงบุญ เธอตระเตรียม

Read More