ร่วมอนุโมทนาบุญถวายข้าวสาร 918 กระสอบ ณ วัดอัมพวัน

ทำบุญ

ร่วมอนุโมทนาบุญถวายข้าวสาร 918 กระสอบ ณ วัดอัมพวัน

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ บุญเบิกฤกษ์ดีชัย บุญงอกเงย งอกงาม ประจำปี 2565

Read More