ย่ายิ้ม ผู้ใช้ชีวิตลำพั งในป่ากว่า ๔๐ ปี สร้างฝาย ๑๖ ฝาย ปลูกไม้เกือบหมื่นต้น

เกษตรน่ารู้

ย่ายิ้ม ผู้ใช้ชีวิตลำพั งในป่ากว่า ๔๐ ปี สร้างฝาย ๑๖ ฝาย ปลูกไม้เกือบหมื่นต้น

ย่ายิ้ม หญิงช ร าผู้ใช้ชีวิตลำพังในป่ากว่า ๔๐ ปี สร้างฝาย ๑๖ ฝาย ปลูกไม้เกือบหมื่นต้น ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙ ย่ายิ้ม ใช้กำลังสองมือตัดลำไผ่ โกยหินเเละดิน ปั้นฝายกั้นน้ำ เพื่อหวังให้สัตว์น้อยใหญ่มีน้ำกินในหน้าเเล้ง ทำทุกวัน ทุกเดือน ทุกปี

Read More