ยายวัย 79 พิก า รสายตา อาศัยในกระท่ อมหลังน้อย มีเบี้ ยคนพิก า รประทั งชีวิ ต

ทำบุญ

ยายวัย 79 พิก า รสายตา อาศัยในกระท่ อมหลังน้อย มีเบี้ ยคนพิก า รประทั งชีวิ ต

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ คุณยายวัย 79 ปี อยู่ที่ ต.หนองกระดิ่ง

Read More