มอบให้ทุกเดือน แม้ไม่มีก็ต้องให้ ทำแล้วชีวิตมีแต่จะเจริญ

เกษตรน่ารู้

มอบเงินให้ทุกเดือน แม้ไม่มีก็ต้องให้ ทำแล้วชีวิตมีแต่จะเจริญ

สำหรับในวันนี้เราได้มีเรื่องราวจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้อ่านและได้ทำความเข้าใจกั นเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาจารย์ท่านห นึ่ ง เป็นคนขยันทำมาหากิน อาจารย์ท่านนี้ได้ให้เ งิ นพ่อแม่เดือนละ 1,000 บ าทเป็นประจำในทุกเดือนตลอดเวลาที่เข าได้ทำงานแ ละตัวผมเองก็เกิดสงสัยว่าทำไมจะต้องให้ ในเมื่อพ่อแม่ก็อยู่ในบ้ า นอยู่กับอาจารย์อยู่แล้ว มีโอกาสก็เลยได้ถามและได้พูดคุยกัน อาจารย์กำลังทำอะไรครับ? อาจารย์ตอบว่า ผมกำลังนั่งคิดจะตั

Read More