มองชีวิตอย่างเป็นจริง แล้วจะมีความสุข

ทำบุญ

มองชีวิตอย่างเป็นจริง แล้วจะมีความสุข

มองชีวิตอย่างเป็นจริง ยอมรับ เข้าใจ และใช้ชีวิตอย่างยินดี ตระหนักรู้ลึก บินร่อนไปเงียบๆ วันวานเพิ่มขึ้นเรื่อย วันพรุ่งลดลงเรื่อย นี่เองคือชีวิต วัยเยาว์มักกลัวคนไม่ชอบ เพียรพยายามประจบเอาใจ หากถูกเข้าใจผิด ต้องรีบหาทางอธิบายแก้ตัวทันที วันนี้โตขึ้นใจใหญ่ขึ้น ไม่ชอบก็ไม่ชอบ เส้นทางสายใหญ่ เดินคนละฝั่งสู่ขอบฟ้า ความพยายามนั้นเพื่ออะไร? เพื่อดูโลกที่ใหญ่ยิ่งขึ้น เพื่อได้มีโอกาสเลือกใช้ชีวิตอย่างเสรี

Read More