ภรรยาของ น้ำ รพีภัทร ไม่ติดหรูอยู่แบบติดดิน

เรื่องเล่า

ภรรยาของ น้ำ รพีภัทร ไม่ติดหรูอยู่แบบติดดิน

พูดได้ว่าเข าคนนี้ก็มีผลงานมากพอสมควร สำหรับ น้ำ รพีภัทร เอกพันธ์กุลโพสต์เกี่ยวกับชี วิ ตการเป็นเจ้าของฟาร์มแล้วก็รู้สึกริษย าเบ าเบ า เพราะบรรย ากาศที่ฟาร์มและบ้านเดี่ยวส่วนตัวของเข าเป็นธรรมชาติมาก น้ำ รพีภัทรเป็นอีกดาราหนุ่มที่หันไปทำธุsกิจเกี่ยวกับการเกษตร โดยเข าทำฟาร์มไก่ชนที่จังหวัดนครนายก ซึ่งที่ฟาร์มไก่ชน “รพีดีฟาร์มไก่ชน”

Read More