พระไม่ทิ้งโยม ขอบคุณข้าวใส่บาตรวันนั้น ทำให้พระมีแรงจนถึงวันนี้

ช่วยเหลือสังคม

พระไม่ทิ้งโยม ขอบคุณข้าวใส่บาตรวันนั้น ทำให้พระมีแรงจนถึงวันนี้

“ สมัยก่อน โยมหมู่บ้านนี้ สมัย 30 ปีที่ อยู่คู่กับวัดมา เอาข้าว เอาน้ำไปถวายพระสงฆ์ ผ่านทุ่งนา กว่าจะถึงวัด ด้วยความย ากลำบ าก “ “ มาวันนี้ เราพระสงฆ์ก็ไปหาโยมบ้าง ลำบ าก

Read More