ป ฏิ เ ส ธ ชีวิตมนุษย์เงิ น เดือน แล้วกลับมาช่ ว ย พ่อแม่ทำไร่ ทำสวน

ทำบุญ

ป ฏิ เ ส ธ ชีวิตมนุษย์เงิ น เดือน แล้วกลับมาช่ ว ย พ่อแม่ทำไร่ ทำสวน

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ เคยโดนส บ ป ร ะ

Read More