น้องเอก สู้ชีวิต รับรีดผ้าส่งตัวเองเรียนประทั งชีวิต

ช่วยเหลือสังคม

น้องเอก สู้ชีวิต รับรีดผ้าส่งตัวเองเรียนประทั งชีวิต

ถึงแม้ว่าคนเรานั้นเลือกเกิดไม่ได้ แต่ว่าในที่สุดแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกทำสิ่งต่างๆได้ว่าเราจะเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดี ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเอง บางคนร่ำรวยมีเงิ นทองแต่กลับทำตัวไม่มีค่า แต่สำหรับบางคนย ากจนแต่ว่าก็ยังมีความอ ด ท น ไม่ว่าจะเกิดปั ญหาอะไรก็พร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะแก้ไข อย่างเช่นเรื่องราวต่อไปนี้ของ น้องเอก เด็กหนุ่มที่ขอสู้ชีวิตอย่างถึงที่สุด โดย น้องเอก นั้นอยู่ตัวคนเดียวมาตั้งแต่เด็ก จนวันหนึ่งมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงทำเรื่องไปยังหน่วยงานให้เข้ามาตรวจสอบเพื่อทำการช่วยเหลือต่อไปซึ่งจากการพูดคุยกับทาง น้องเอก

Read More