น้องกตัญญูดูแลพี่ป่ ว ยหนั ก 2 คน สู้ชี วิ ต ลั่นขอดูแลกันจ นวันสุ ดท้ าย

ทำบุญ

น้องกตัญญูดูแลพี่ป่ ว ยหนั ก 2 คน สู้ชี วิ ต ลั่นขอดูแลกันจ นวันสุ ดท้ าย

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมง า นเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ วอนผู้ใจบุญช่วยครอบครัว 3 พี่น้องที่ชัยนาท

Read More