นิทานก่อนนอน สอนเรื่องการคบคนได้ดีมาก

ข้อคิด

นิทานก่อนนอน สอนเรื่องการคบคนได้ดีมาก

นิทานเรื่องที่ 1 – สมหวัง ไม่ชอบกินไข่ ทุกครั้งที่ได้ไข่มา ก็เลยให้สมนึกกิน แรกๆ สมนึกก็รู้สึกขอบคุณสมหวัง แต่นานๆ เข้า สมนึกก็เคยชิน เมื่อเกิดความเคยชินก็เหมือนกับเป็นหน้าที่ที่สมหวังต้องทำ จนมาวันหนึ่ง สมหวังเอาไข่ให้สมชาย สมนึกก็อารมณ์เ สี ย โดยลืมไปว่า ไข่นี้เป็นของสมหวัง

Read More