ต่อลมหายใจต่อชีวิต กระแต มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับองค์กรทำดีเพื่อนำช่วยเหลือผู้ป่ ว ย

ช่วยเหลือสังคม

ต่อลมหายใจต่อชีวิต กระแต มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับองค์กรทำดีเพื่อนำช่วยเหลือผู้ป่ ว ย

กระแต มอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 5 เครื่อง ให้กับองค์กรทำดีเพื่อนำช่วยเหลือผู้ป่ ว ยช่วยต่อลมห ายใจต่อชีวิต เอาบุญใหญ่มาฝากทุกคนนะคะ แตรมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 5 เครื่อง ให้กับองค์กรทำดี ของแม่บุ๋ม ปนัดดา ถึงมือเรียบร้อยแล้วนะคะ ล่าสุดศิลปินสาวแซ่บ กระแต

Read More