ชื่นชมน้องโอ สู้ชีวิต ข ายข้าวไข่เจียวหาเงินเลี้ยงน้อง 4 คน หลังสูญเสี ยพ่อแม่ไป

ช่วยเหลือสังคม

ชื่นชมน้องโอ สู้ชีวิต ข ายข้าวไข่เจียวหาเงินเลี้ยงน้อง 4 คน หลังสูญเสี ยพ่อแม่ไป

ย้อนกลับไป เมื่อปี 2561 ข่าวหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากๆ ก็คือ กรณีของ นักเรียนชั้น ม.4 รายหนึ่ง ซึ่งพ่อแม่ ได้จากไปทั้งหมด และได้ยึดอาชีพข ายข้าวไข่เจียวเพื่อเลี้ยงน้องอีก 4 คน โดยทุกเช้าตั้งแต่เวลาประมาณ 6 โมง น้องโอ จะเปิดร้านข

Read More