ชีวิตที่เลือกได้ เป็นนายตัวเองได้ทำในสิ่งที่รัก! เกษตรจะพารวยทุ กอย่างเป็นไปได้ ถ้าตั้งใจ

ทำบุญ

ชีวิตที่เลือกได้ เป็นนายตัวเองได้ทำในสิ่งที่รัก! เกษตรจะพารวยทุ กอย่างเป็นไปได้ ถ้าตั้งใจ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ ชีวิตที่เลือกได้.. ในนิยามของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป หลายคนเลือกชีวิตแบบทำตามสิ่งที่เรียนมา จบก็ทำงานหาความก้าวหน้าและเติบโต แต่ก็มีบางคนเลือกชีวิตที่

Read More