จำได้ไหม ‘ด.ญ.วัลลี’ เด็กยอดกตัญญูในตำนาน ยังมีชี วิ ตอยู่

เรื่องเล่า

จำได้ไหม ‘ด.ญ.วัลลี’ เด็กยอดกตัญญูในตำนาน ยังมีชี วิ ตอยู่

เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ ปี พ.ศ. 2524 หรือเมื่อ 34 ปีที่แล้ว ชื่อของ ‘เด็กหญิงวัลลี’ เป็นที่รู้จักและจำจดของคนทั้งประเทศ จากความกตัญญูที่เธอเลี้ยงดูแม่ ‘นางวิไล ณรงค์เวทย์’ และยายที่ดวงตามื ด สนิ ทช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพียงลำพัง ขณะที่เธออายุ 12 ปี

Read More