จอย ติตัส อดีตนางแบบข ายข้าวต้มริมทาง สู้เพื่อครอบครัว ดีกว่าไปยืมเงิ นคนอื่น

เรื่องเล่า

ชื่นชมคุณจอย ติตัส อดีตนางแบบ เปิดร้านข้าวต้มริมทาง สู้เพื่อครอบครัว ดีกว่าไปยืมเงิ นคนอื่น

เจอสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลกระท บทำให้ร ายได้จากงานเบื้องหลังภาพยนตร์ ออร์แกไนซ์ และดูแลการตลาดให้บริษัทต่างๆ จากหลักแสนเหลือแค่หลักพัน อดีตนางแบบดังยุค 90 จอย ติตัส ตั ดสินใจผันตัวมาเป็นแม่ค้าข ายข้าวต้มข้างทาง เพื่อหาเงิ นเลี้ยงชี พให้ครอบครัวมีกินไปในแต่ละวัน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุด จอย

Read More