คูณแม่ลูก3  สามีทิ้ งไปมีใหม่ พร้อมห นี้สิน 6 แสน ต้องข ายบ้านไปอยู่ที่นา ไม่มีน้ำ-ไฟใช้

ทำบุญ

คูณแม่ลูก3  สามีทิ้ งไปมีใหม่ พร้อมห นี้สิน 6 แสน ต้องข ายบ้านไปอยู่ที่นา ไม่มีน้ำ-ไฟใช้

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ ว อ นช่วยครอบครัว 4 แม่ลูก

Read More