คุณแม่ลู ก ดกชีวิ ตรั u ท ด ต้องดูแลบุตร 38 ชีวิ ตเพียงลำพั ง

ทำบุญ

คุณแม่ลู ก ดกชีวิ ตรั u ท ด ต้องดูแลบุตร 38 ชีวิ ตเพียงลำพั ง

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ การที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะมีลู กแ ฝ ดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ว่าจะด้วยความบังเอิญตามธรรมชาติ

Read More