คุณนที ทิพย์ทุ่งทอง ย อ ดนั กสู้ หนุ่มอั มพ าตครึ่งซี ก หัวใจเกษตร

ทำบุญ

คุณนที ทิพย์ทุ่งทอง ย อ ดนั กสู้ หนุ่มอั มพ าตครึ่งซี ก หัวใจเกษตร

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาวเกษตรทุกท่าน วันนี้ผมมีเรื่องราวแรงบันดาลใจให้กับทุ กๆท่านที่กำลังท้อ อยากให้ทุกทานได้อ่านเรื่องราวของคุณนที

Read More