คุณตาวัย 80 ปี แบกเก้าอี้ไม้ เดินข า ยตามถนน หารายได้เลี้ยงชีพ

เกษตรน่ารู้

คุณตาวัย 80 ปี แบ กเก้าอี้ไม้ เดินข า ยตามถนน หาร ายได้เลี้ ยงชี พ

คุณตาแบ กเก้าอี้ไม้นับสิบตัว เดินข า ยตามถนน หาร ายได้เลี้ยงชี พ บนโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวสุดน่าส งส าร โดยทางผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Sarayut Tangprasert” ได้มีเผยแพร่เรื่องราวของคุณตาคนหนึ่ง ที่มีอาชีพข า ยเก้าอี้ไม้ โดยคุณตาจะแบกเก้าอี้นับสิบตัวเดินออกข า

Read More