คุณตาคุณยายร้ องศูนย์ ลูกสาวเอาหลานมาให้เลี้ยง 11 คน สภ าพอ ดมื้อกินมื้อ

ทำบุญ

คุณตาคุณยายร้ องศูนย์ ลูกสาวเอาหลานมาให้เลี้ยง 11 คน สภ าพอ ดมื้อกินมื้อ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอ ดมินและทีมงานเพจสายบุญ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ฝากไว้เตือนใจนะคะ คุณตาคุณยายร้องศูนย์ดำรงธรรม ลูกเขยถู กรถช นเสี

Read More