คำสอนของอากง (สอนไว้ดีมาก)

ข้อคิด

จำคำอั้วไว้ แล้วชีวิตจะรุ่งเรือง (สอนไว้ดีมาก)

อากงสอนว่า ” เลิกยุ่งเรื่องคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรา อย่าไปเป็นเดือดเป็นร้อนแทนใคร คนไม่เหมือนกันอย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐาน ลดการคาดหวังเป็นการเพิ่มความสุข หัดให้กำลังตัวเองบ้าง ฝึกความเป็นคนมองหลายๆ มุม ดูคน ดูที่เจตนา สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตคือสิ่งสำคัญ มองความผิดหวังเป็นบทเรียน มองปัญหาคือความท้าทายใหม่ อย่าให้ราคากับคำคนที่ไม่รู้จักเราดีพอ ให้เกียรติคนอื่นก่อนเสมอ อย่าเล่าความดีของตัวเองให้ฟัง เรื่องในบ้านถ้าไม่จำเป็นอย่าเอาออกมา คำคนดูถูกคนมันสะท้อนตัวตนเขาอยู่แล้ว ฝึกการเป็นผู้ให้แบบไม่คาดหวัง

Read More