ข้อคิดดีๆ คำว่า “ลูก” คือที่สุดของพ่อแม่

ข้อคิด

ข้อคิดดีๆ คำว่า “ลูก” คือที่สุดของพ่อแม่

พ่อแม่ เจ็บป วดที่สุด..ก็เรื่องของ (ลูก) พ่อแม่ ดีใจที่สุด..เรื่อง (ลูก) พ่อแม่ เหนื่อยที่สุด…ก็เพราะ (ลูก) พ่อแม่ กังวลเป็นห่วงที่สุด…ก็เรื่อง (ลูก) พ่อแม่ น้ำต า ต กใน…ก็เรื่อง (ลูก) ในสมองของ

Read More