ข้อคิดดีของ ชีวิตคู่ หากศีลไม่เสมอกัน มักอยู่ด้วยกันไม่ได้

ข้อคิด

ข้อคิดดีของ ชีวิตคู่ หากศีลไม่เสมอกัน มักอยู่ด้วยกันไม่ได้

เราคงเคยได้ยินคำกล่าวจากผู้หลักผู้ใหญ่บ่อยๆ ว่า หากศีลไม่เสมอกัน คงคบกันไม่ได้ ซึ่งนั่นเป็นประโยคที่ใช้ได้กับทั้งการคบเพื่อน หรือแม้กระทั่งการคบกันเป็นคู่ชีวิต หลายคนก็คงยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงว่าประโยคนี้หมายถึงสิ่งใดได้บ้าง วันนี้เราจะมาพูดถึงนิยามในประโยคสั้นๆ ของประโยคนี้กัน หากเป็นการทำให้ทุกคนมีความคิดที่แตกฉาน และเข้าใจมากขึ้นก็สามารถนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตได้ ถ้าคุณอยู่กับคนใจกว้าง คุณจะมีการใช้ชีวิตทางสังคมที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น มีการใช้ชีวิตที่กว้างขึ้น หากคุณอยู่กับคนมีบุญ คุณจะมีจิตใจที่เมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์มากยิ่งขึ้น ถ้าคุณอยู่กับคนมองโลกในแง่ดี ตัวคุณนั้นจะมีความสุขไปตามแบบที่คุณต้องการในแบบที่มันจะเป็น หากคุณอยู่กับคุณกล้าหาญ ตัวคุณเองจะมีความแข็งแกร่งมากินขึ้นกว่าเดิม

Read More