ขาดเรียนออนไลน์หลายวัน ครูไปตามที่บ้าน ถึงรู้ความจริง ต้องสลับมือถือให้น้องเรียน

ช่วยเหลือสังคม

ข าดเรียนออนไลน์หลายวัน ครูไปตามที่บ้าน ถึงรู้ความจริง ต้องสลับมือถือให้น้องเรียน

นร.ขาดเรียนออนไลน์หลายวัน ครูไปตามที่บ้าน ถึงรู้ความเป็นอยู่ ต้องสลับมือถือให้น้องเรียน โดยคุณครูณัฐนันท์ ชูชีวา ครูโรงเรียนศรีสุขวิทยา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของ นางสาวรุ่งทิวา เดินกลาง หรือ น้องวิว อายุ 16 ปี เด็กนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนศรีสุขวิทยา

Read More